Logopeda

Mgr Dagmara Gołda – logopeda, diagnoza i terapia mowy, diagnoza i terapia osób z uszkodzonym słuchem, wybiórczość pokarmowa z zaburzeniami integracji sensorycznej , planowanie rozszerzenia diety.